VERKSAMHETSIDÉ

Verksamhetsidé

Vi benämner och betraktar våra patienter som gäster

Furuhöjden bedriver evidensbaserad och individuell vård och rehabilitering med hög kvalitet i en hemlik miljö. Gästerna känner trygghet och gemenskap, får kunskap, är delaktiga och har eget ansvar i sin rehabilitering.

Vi arbetar i rehabiliteringsteam med gästen i centrum

Vi arbetar med gästen i centrum, vilket innebär att vi med sakkunskap och lyhördhet ger rehabilitering som varje gäst själv är med och påverkar.
Vi lägger tillsammans upp kort- och långsiktiga mål utifrån gästens behov, fysiska, psykiska status samt de krav som framtida tillvaro ställer.

Maten är en viktig del rehabiliteringen

Furuhöjden har ett eget kök där näringsriktig och god mat tillagas. Specialkost serveras vid behov. Gäster och personal äter tillsammans i matsalen för trygghet och trivsel.

Personalen är navet i verksamheten

Personalen är vår viktigaste resurs. Hos oss känner personalen trygghet, trivsel, engagemang och får kontinuerlig kompetensutveckling.

Uppdragsgivare

Vi vänder oss till den offentliga sektorn, företag och privatpersoner i Stor Stockholm med omnejd.

Vi är ett ekonomiskt stabilt företag vilket säkerställer en kontinuerlig förbättring av verksamheten.

Certifiering

Furuhöjdens Rehabiliteringshem och Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter är certifierat enligt ISO 9001 och 14001