STRESSHANTERING

Vi har både enskild stresshantering och samarbete med företag. Vi tror på människan som helhet vilket gör att man som gäst hos oss känner sig sedd. Vi stödjer, sätter upp mål och underlättar i vardagen. Både det fysiska måendet samt det psykiska måendet är lika viktigt för att man ska fungera som människa.

Hos oss har vi både kurator, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, KBT terapeut, psykiatriker dietist och sjuksköterska som kan stötta upp på olika sätt.

Vi har olika pågående stressprojekt på gång.

Företag:

Har du medarbetare som riskerar att drabbas av utmattning?
Det är lätt att tänka att det går över, men med ett preventivt tankesätt kan mycket lidande förebyggas vilket också ger en kostnadsbesparing för företaget.

Vi bistår ledare i att analysera läget samt hitta nya strategier och vanor för att hantera stress och skapa motståndskraft. Vi stöttar också organisationer i att minska förekomsten av onödiga stressframkallande inslag. I all vår behandling ser vi till hela människan och lägger tyngdpunkten på både samtal och det fysiska måendet. Med teamet med välutbildade psykologer, KBT terapeuter, fysioterapeuter och arbetsterapeuter stöttar vi företag, organisationer och enskilda medarbetare.

Kontakta oss gärna T. 08-630 83 50

Välkommen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.