PRAKTIK & STUDIEBESÖK

Praktik

Vi tar emot studenter för praktik från sjuksköterske-, undersköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeututbildningar.
Studenter är ett värdefullt och stimulerande inslag i vår verksamhet.

Vi ser studenterna som en tillgång i verksamheten och vill erbjuda dem den bästa möjliga praktiken. Det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som sker mellan studenter och handledare hjälper oss i vår kvalitetsutveckling.

Våra studenter kommer framförallt från högskolor och omvårdnadsutbildningar som finns i Stockholm men vi har även studenter från övriga landet.

Studiebesök

Varje år får vi besök från olika föreningar, skolor och företag som vill veta mer om vår verksamhet. Studiebesöken planeras efter era behov och önskemål.

För mer information angående studiebesök, Kontakta Marknadsansvarig Catrin Grambo, 08- 630 89 03 eller maila info@furuhojden.com