STRESSTEST: KEDS

KEDS betyder Karolinska Exhaustion Disorder Scale.
Avsikten med detta test är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd när det gäller stress. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du har mått de senaste två veckorna.
Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag.
Klicka i det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste veckorna.
Oavsett vilket resultat du får så är du alltid välkommen att kontakta oss för ett möte och en kontrollerad utvärdering av hur du mår.KLICKA HÄR FÖR ATT STARTA TESTET