HISTORIA

Furuhöjdens historia

Under flera år arbetade sjuksköterskorna Ewa Einerth och Eva Soldan tillsammans på ortopeden på Danderyds sjukhus. De upptäckte att det var svårt att hitta rehabiliteringsplatser åt patienterna och de kände också att patienterna inte var riktigt delaktiga i sin egen träning och planering. De diskuterade problemen och tankar om hur det skulle kunna se ut. En idé och plan började ta form.

Ewa och Eva undersökte marknaden för att se om och hur man fick bedriva vård och rehabilitering i privat regi. De tog även reda på om det fanns tillräckligt stort intresse från sjukhus, landsting, och kommuner. Signalerna var positiva så år 1990 bildade de ett aktiebolag, Reaktivering Furuhöjden AB, som driver Furuhöjden Rehabiliteringshem. Nästa steg var att hitta en fastighet som passade verksamheten. Ewa Einerths släkting Karl Johan Wessman (1869-1950) donerade marken som Furuhöjden är byggt på. Hans porträtt hänger i entrén.

Ewas svärfar som ägde byggbolaget Besqab fick uppdraget att projektera och bygga fastigheten. Våren 1992 började ett intensivt arbete med att planera och fundera på ritningar, lokaler och utrustning. Det blev många kvällar med pannorna i djupa veck men också med glada skratt och spirande förväntan. Hösten 1992 sattes första spadtaget i marken och idén hade blivit verklighet. Den viktiga rekryteringen av rätt personal påbörjades. Den 27 april 1993 invigdes Furuhöjden med 30 platser och redan den 3 maj samma år skrevs de första fem gästerna in. En blygsam början som sedan har utvecklats till dagens framgång.

Efterfrågan på rehabiliteringsplatser har ökat efterhand och år 2001 var det dags för en utbyggnad. 14 nya platser tillkom och idag bedrivs vård och rehabilitering för totalt 44 gäster!